स्वर कसरी राम्रो बनाउने Vocal singing lesson for beginner basic course lesson 1

तपाइको घरमै Vocal class यसरी गित गाउनुहोस स्वर मीठो सुनिन्छ। गित गाउन हामी सिकाउने छौ। हामी संगै रहनु होला।
यो हाम्रो पहिलो शृङ्खला हो। हजुर हरुको साथ पाय हामी निरन्तर आइरहने छौ सबैले साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौ।

यश च्यानलमा भयका कुनै पनि गित संगीत भिडियो हरु कपि डाउनलोड गरि अन्य च्यानल मा राखेको पाइयमा कानुब बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिने छ ।

5 thoughts on “स्वर कसरी राम्रो बनाउने Vocal singing lesson for beginner basic course lesson 1”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Learn to sing like a proLast chance to get your FREE 5 part singing course here !

Learn to sing with confidence, power and perfect pitch...

Learn to sing like a proGet your FREE 5 part singing course here !

Learn to sing with confidence, power and perfect pitch...